ภาษาไทย

ซึ่งฟ้องร้องได้

ADJ

ภาษาอังกฤษ actionable

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ suable

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งฟ้องร้องได้
  • ซึ่งฟ้องร้องได้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งฟ้องร้องได้ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"