ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "youngsters"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  youngsters

  ความหมายคล้ายกันกับ children

  แปลว่า เยาวชน

  ความหมายคล้ายกันกับ children

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "youngsters"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
childrenchildren
totschildren
broodchildren
kidschildren
offspringchildren

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "children" เหมือนกับ "youngsters"   ได้แก่