ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "worth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  worth

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  แปลว่า คุ้มค่า

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "worth"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
assessmentvalue
costvalue
ratevalue
valuevalue
pricevalue
chargevalue

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "value" เหมือนกับ "worth"   ได้แก่