ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vend"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  vend

  ความหมายคล้ายกันกับ sell

  แปลว่า ผู้จัดจำหน่าย

  ความหมายคล้ายกันกับ sell

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vend"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
sellsell
retailsell
marketsell
advertisesell
get rid ofsell
tradesell

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "sell" เหมือนกับ "vend"   ได้แก่