ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "veil"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  veil

  ความหมายคล้ายกันกับ hide

  แปลว่า ม่าน

  ความหมายคล้ายกันกับ hide

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "veil"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
concealhide
coverhide
hidehide
secretehide

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "hide" เหมือนกับ "veil"   ได้แก่