ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vanquisher"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  vanquisher

  ความหมายคล้ายกันกับ victor

  แปลว่า vanquisher

  ความหมายคล้ายกันกับ victor

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vanquisher"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
victorvictor
defeatervictor
conquerorvictor
winnervictor
championvictor
champvictor

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "victor" เหมือนกับ "vanquisher"   ได้แก่