ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "valor"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  valor

  ความหมายคล้ายกันกับ might

  แปลว่า ความกล้าหาญ

  ความหมายคล้ายกันกับ might

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "valor"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
mightmight
capacitymight
maymight
perhapsmight
strengthmight
powermight

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "might" เหมือนกับ "valor"   ได้แก่