Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

upheaval

ความหมายคล้ายกันกับ uproar

แปลว่า แรงกระเพื่อม

หมวดหมู่ uproar 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary upheaval แปลว่า:

  1. (n) การถูกรบกวน, การถูกก่อกวน

  2. (n) การยกตัวของเปลือกโลก (ทางธรณีวิทยา)

  3. (n) การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา

  4. (n) การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

  5. (n) ความวุ่นวาย, ความไม่สงบ

 ภาพประกอบ

  • upheaval เป็นหนึ่งใน uproar และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ upheaval ความหมายคล้ายกันกับ uproar แปลว่า แรงกระเพื่อม หมวด uproar

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "upheaval"

 Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่