ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "take place"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  take place

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า ใช้สถานที่

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "take place"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
occuroccur
ariseoccur
come aboutoccur
transpireoccur
happenoccur
crop upoccur
seizetake
acquiretake
gettake

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "occur" เหมือนกับ "take place"   ได้แก่