ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "solicit"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  solicit

  ความหมายคล้ายกันกับ ask

  แปลว่า ชักชวน

  ความหมายคล้ายกันกับ ask

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "solicit"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
interrogateask
askask
requestask
inquireask
questionask

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "ask" เหมือนกับ "solicit"   ได้แก่