ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "slip up"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  slip up

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  แปลว่า ลื่นขึ้น

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  slip up

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า ลื่นขึ้น

  ความหมายคล้ายกันกับ error

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "slip up"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
faux pasmistake
errormistake
misstepmistake
faultmistake
oversightmistake
gaffemistake
bloopermistake
muddlemistake

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "mistake" เหมือนกับ "slip up"   ได้แก่