ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "slim"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  slim

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  แปลว่า บาง

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "slim"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
slenderthin
skeletalthin
emaciatedthin
thinthin
skinnythin
bonythin
leanthin
lankythin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thin" เหมือนกับ "slim"   ได้แก่