ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "skinny"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  skinny

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  แปลว่า ผอม

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "skinny"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
slenderthin
skeletalthin
slimthin
emaciatedthin
thinthin
lankythin
bonythin
leanthin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thin" เหมือนกับ "skinny"   ได้แก่