ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "shift"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  shift

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  แปลว่า กะ

  ความหมายคล้ายกันกับ move

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "shift"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
budgemove
propelmove
travelmove
progressmove
movemove
gomove
stirmove
be in motionmove
transportmove

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "move" เหมือนกับ "shift"   ได้แก่