ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "shape"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  shape

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  แปลว่า รูปร่าง

  ความหมายคล้ายกันกับ form

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "shape"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
make upform
figureform
appearanceform
formform

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "form" เหมือนกับ "shape"   ได้แก่