ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "serene"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  serene

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  แปลว่า ซีรีน

  ความหมายคล้ายกันกับ calm

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "serene"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
relaxedcalm
composedcalm
calmcalm
tranquilcalm
peacefulcalm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "calm" เหมือนกับ "serene"   ได้แก่