ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "scheme- suggestion"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  scheme- suggestion

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  แปลว่า แนะนำโครงการ

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "scheme- suggestion"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
ideaidea
schememethod
designidea
thoughtidea
conceptidea
proposalidea
planidea
initiativeidea

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "idea" เหมือนกับ "scheme- suggestion"   ได้แก่