ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "rubbish"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  rubbish

  ความหมายคล้ายกันกับ junk

  แปลว่า ขยะ

  ความหมายคล้ายกันกับ junk

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "rubbish"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
litterjunk
garbagejunk
junkjunk
wastejunk
debrisjunk
scrapjunk
trashjunk

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "junk" เหมือนกับ "rubbish"   ได้แก่