ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "refurbish"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  refurbish

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

  แปลว่า ฟื้นฟู

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "refurbish"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
renewrenew
mendrenew
replenishrenew
repairrenew
reviverenew
make goodrenew
revamprenew
restorerenew
renovaterenew

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "renew" เหมือนกับ "refurbish"   ได้แก่