ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "rate"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  rate

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  แปลว่า ราคา

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  rate

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

  แปลว่า ราคา

  ความหมายคล้ายกันกับ speed

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "rate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
assessmentvalue
costvalue
valuevalue
worthvalue
pricevalue
chargevalue

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "value" เหมือนกับ "rate"   ได้แก่