ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "proposal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  proposal

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  แปลว่า ข้อเสนอ

  ความหมายคล้ายกันกับ idea

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "proposal"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
ideaidea
designidea
thoughtidea
conceptidea
planidea
scheme- suggestionidea
initiativeidea

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "idea" เหมือนกับ "proposal"   ได้แก่