ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "oversight"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  oversight

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  แปลว่า กำกับดูแล

  ความหมายคล้ายกันกับ mistake

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "oversight"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
faux pasmistake
errormistake
misstepmistake
faultmistake
gaffemistake
bloopermistake
muddlemistake
mistakemistake
blundermistake

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "mistake" เหมือนกับ "oversight"   ได้แก่