ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "not in use"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  not in use

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  แปลว่า ไม่ได้ใช้

  ความหมายคล้ายกันกับ vacant

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "vacant" เหมือนกับ "not in use"   ได้แก่