ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "multitudinous"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  multitudinous

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  แปลว่า multitudinous

  ความหมายคล้ายกันกับ many

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "multitudinous"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
a lot ofmany
countlessmany
severalmany
variousmany
scores ofmany
manymany
numerousmany
loads ofmany
many timesfrequent

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "many" เหมือนกับ "multitudinous"   ได้แก่