ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "mode"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  mode

  ความหมายคล้ายกันกับ method

  แปลว่า โหมด

  ความหมายคล้ายกันกับ method

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "mode"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
methodmethod
mannermethod
systemmethod
schememethod
processmethod
waymethod
techniquemethod
meansmethod
routinemethod

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "method" เหมือนกับ "mode"   ได้แก่