ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "miscalculation"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  miscalculation

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  แปลว่า miscalculation

  ความหมายคล้ายกันกับ error

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "miscalculation"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
errormistake
fallacyerror
mistakeerror
blundererror
boo-booerror
faulterror
slip uperror

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "error" เหมือนกับ "miscalculation"   ได้แก่