ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "means"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  means

  ความหมายคล้ายกันกับ method

  แปลว่า หมายความว่า

  ความหมายคล้ายกันกับ method

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  means

  ความหมายคล้ายกันกับ key

  แปลว่า หมายความว่า

  ความหมายคล้ายกันกับ key

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "means"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
methodmethod
mannermethod
systemmethod
schememethod
modemethod
processmethod
waymethod
techniquemethod

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "method" เหมือนกับ "means"   ได้แก่