ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "make good"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  make good

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

  แปลว่า ทำให้ดี

  ความหมายคล้ายกันกับ renew

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "make good"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
renewrenew
mendrenew
replenishrenew
repairrenew
reviverenew
revamprenew
restorerenew
renovaterenew
refurbishrenew

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "renew" เหมือนกับ "make good"   ได้แก่