ค้นหาSynonyms

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "make clear"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    make clear

    ความหมายคล้ายกันกับ explain

    แปลว่า ให้ชัดเจน

    ความหมายคล้ายกันกับ explain

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "make clear"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
elucidateexplain
expoundexplain
explainexplain
give detailsexplain
clarifyexplain
enlightenexplain
craftmake
constructmake

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "explain" เหมือนกับ "make clear"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน