ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "level"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  level

  ความหมายคล้ายกันกับ flat

  แปลว่า ระดับ

  ความหมายคล้ายกันกับ flat

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "level"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
flushflat
flatflat
evenflat
planeflat
smoothflat
horizontalflat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "flat" เหมือนกับ "level"   ได้แก่