ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lengthy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  lengthy

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  แปลว่า ยาวมาก

  ความหมายคล้ายกันกับ long

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lengthy"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
longlong
extendedlong
stretchedlong
elongatedlong

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "long" เหมือนกับ "lengthy"   ได้แก่