ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lean"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    lean

    ความหมายคล้ายกันกับ thin

    แปลว่า แบบ lean

    ความหมายคล้ายกันกับ thin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lean"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
slenderthin
skeletalthin
slimthin
emaciatedthin
thinthin
skinnythin
bonythin
lankythin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thin" เหมือนกับ "lean"   ได้แก่