ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lean"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  lean

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  แปลว่า แบบ lean

  ความหมายคล้ายกันกับ thin

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lean"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
slenderthin
skeletalthin
slimthin
emaciatedthin
thinthin
skinnythin
bonythin
lankythin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "thin" เหมือนกับ "lean"   ได้แก่