ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "labor"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  labor

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  แปลว่า แรงงาน

  ความหมายคล้ายกันกับ work

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "labor"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
toilwork
jobwork
employmentwork
workwork
exertionwork
vocationwork
occupationwork

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "work" เหมือนกับ "labor"   ได้แก่