ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "initiate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  initiate

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เริ่มต้น

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "initiate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
beginbegin
activatebegin
startbegin
commencebegin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "begin" เหมือนกับ "initiate"   ได้แก่