ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "inhabit"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  inhabit

  ความหมายคล้ายกันกับ dwell

  แปลว่า อาศัยอยู่

  ความหมายคล้ายกันกับ dwell

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "inhabit"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
dwelldwell
livedwell
residedwell

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "dwell" เหมือนกับ "inhabit"   ได้แก่