ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "inhabit"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    inhabit

    ความหมายคล้ายกันกับ dwell

    แปลว่า อาศัยอยู่

    ความหมายคล้ายกันกับ dwell

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "inhabit"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
dwelldwell
livedwell
residedwell

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "dwell" เหมือนกับ "inhabit"   ได้แก่