ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "horizontal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  horizontal

  ความหมายคล้ายกันกับ flat

  แปลว่า แนวนอน

  ความหมายคล้ายกันกับ flat

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "horizontal"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
flushflat
flatflat
evenflat
planeflat
smoothflat
levelflat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "flat" เหมือนกับ "horizontal"   ได้แก่