ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "give the impression"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  give the impression

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  แปลว่า ทำให้เข้าใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ seem

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "seem" เหมือนกับ "give the impression"   ได้แก่