ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "forced entry"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  forced entry

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  แปลว่า บังคับรายการ

  ความหมายคล้ายกันกับ raid

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "forced entry"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
raidraid
break inraid
attackraid
invaderaid
stormraid
ransackraid
assaultraid
searchraid
robberyraid

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "raid" เหมือนกับ "forced entry"   ได้แก่