ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "fluctuate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fluctuate

  ความหมายคล้ายกันกับ waver

  แปลว่า มีความผันผวน

  ความหมายคล้ายกันกับ waver

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "fluctuate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
be indecisivewaver
be irresolutewaver
vacillatewaver
falterwaver
waverwaver
ditherwaver
hesitatewaver

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "waver" เหมือนกับ "fluctuate"   ได้แก่