ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "edge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  edge

  ความหมายคล้ายกันกับ border

  แปลว่า ขอบ

  ความหมายคล้ายกันกับ border

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "edge"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
boundaryborder
borderborder
marginborder
perimeterborder

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "border" เหมือนกับ "edge"   ได้แก่