ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "devour"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  devour

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า กิน

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "devour"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
muncheat
consumeeat
gorgeeat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "eat" เหมือนกับ "devour"   ได้แก่