ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "deposit"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  deposit

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  แปลว่า เงินฝาก

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  deposit

  ความหมายคล้ายกันกับ keep

  แปลว่า เงินฝาก

  ความหมายคล้ายกันกับ keep

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "deposit"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
layput
setput
putput
positionput
plantput
locateput
situateput
placeput

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "put" เหมือนกับ "deposit"   ได้แก่