ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "deposit"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  deposit

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  แปลว่า เงินฝาก

  ความหมายคล้ายกันกับ put

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  deposit

  ความหมายคล้ายกันกับ keep

  แปลว่า เงินฝาก

  ความหมายคล้ายกันกับ keep

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "deposit"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
layput
setput
locateput
situateput
placeput
put offdelay
put rightmend
put pen to paperwrite

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "put" เหมือนกับ "deposit"   ได้แก่