ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "depart"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  depart

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า ออกเดินทาง

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  depart

  ความหมายคล้ายกันกับ go

  แปลว่า ออกเดินทาง

  ความหมายคล้ายกันกับ go

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "depart"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
disappearleave
go awayleave
abscondleave
leaveleave
run offleave
leave outomit

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "leave" เหมือนกับ "depart"   ได้แก่