ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "deceive"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deceive

  ความหมายคล้ายกันกับ cheat

  แปลว่า หลอกลวง

  ความหมายคล้ายกันกับ cheat

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "deceive"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
cheatcheat
dupecheat
trickcheat
swindlecheat
bamboozlecheat
concheat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "cheat" เหมือนกับ "deceive"   ได้แก่