ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "dash"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dash

  ความหมายคล้ายกันกับ hurry

  แปลว่า เส้นประ

  ความหมายคล้ายกันกับ hurry

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "dash"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
urgencyhurry
hastenhurry
hurryhurry
acceleratehurry
hustlehurry
rushhurry
scurryhurry

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "hurry" เหมือนกับ "dash"   ได้แก่