ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "daring"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  daring

  ความหมายคล้ายกันกับ brave

  แปลว่า กล้า

  ความหมายคล้ายกันกับ brave

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "daring"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
heroicbrave
bravebrave
boldbrave
valiantbrave
courageousbrave
fearlessbrave

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "brave" เหมือนกับ "daring"   ได้แก่