ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "consume"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  consume

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  แปลว่า กิน

  ความหมายคล้ายกันกับ eat

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "consume"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
muncheat
eateat
wolfeat
chompeat
devoureat
gorgeeat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "eat" เหมือนกับ "consume"   ได้แก่