ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "comprehend"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  comprehend

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  แปลว่า เข้าใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ understand

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "comprehend"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
understandlearn
recognizeunderstand
graspunderstand
realizeunderstand
discernunderstand
knowunderstand

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "understand" เหมือนกับ "comprehend"   ได้แก่