ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "come about"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  come about

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  แปลว่า มาเกี่ยวกับ

  ความหมายคล้ายกันกับ occur

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "come about"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
take placeoccur
occuroccur
ariseoccur
transpireoccur
happenoccur
crop upoccur
come acrossfind

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "occur" เหมือนกับ "come about"   ได้แก่