ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "chomp"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    chomp

    ความหมายคล้ายกันกับ eat

    แปลว่า ชอมป์

    ความหมายคล้ายกันกับ eat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "chomp"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
eateat
wolfeat
muncheat
consumeeat
devoureat
gorgeeat

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "eat" เหมือนกับ "chomp"   ได้แก่